Certifikáty

V naší firmě zhotovujeme výrobky dle dokumentace zákazníka.

Kvalita svářečských prací je zaručena kvalitním proškoleným personálem a dozorována svářecím inženýrem. Jsme držiteli ISO 3834-2:2006.

Na přání zákazníka jsme schopni zajistit všechny NDT zkoušky svarů u certifikované firmy.

Samozřejmostí jsou měřící a výstupní protokoly ke každému výrobku.

Certifikáty ke stažení: